01 Styring og regulering

Et "styringssystem" er et "system" "uten tilbakekobling". Et "reguleringssystem" er et 
"tilbakekoblet system". Se på dukumentet under fro en nærmere forklaring av hva dette 
innebærer. 
Undersider (1): 01 Filmer
Ċ
Arne Gylseth,
16. jun. 2015, 13:35
Comments