06 Pådragsorganer

Med "pådragsorgan" så mener vi den eller de komponentene som styrer eller forandrer prosessverdien i en prosess.

Som eksempel på et "pådragsorgan" kan for eksempel nevnes en reguleringsventil som styrer hvor mye veske som renner inn i eller ut av en tank Et annet eksempel på et "pådragsorgan" er en frekvensomformer som styrer frekvensen inn på en asynkronmotor og der ved også omdreiningshastigheten til motoren. Nok et eksempel er et varmeelement som tilfører varmeenergi til en varmeprosess.