01 Regulator

FYR Prosjekt - Engelsk, automatiserte systemer.


Du skal sette opp en reguleringssløyfe der du skal bruke en regulator av type
Shinco DCL-33A/M 1

Forklar i korte vendinger og på engelsk hvordan denne regulatoren fungerer.
Forklar også hvordan den kan monteres opp og koples opp i en reguleringssløyfe.
Forklar også kort hvordan man kan gå fram for å konfigurere regulatoren.
Bruk fabrikkdokumentasjon som du selv finner fram på internett som et utgangspunkt.

Det utarbeides en skriftlig beskrivelse på engelsk som så brukes som underlag for en 
muntlig presentasjon på engelsk. 

Engelsklærer vurderer den muntlige språklige presentasjonen som normalt skal skje
i plenum foran klassen. 

Automasjonslærer vurderer det faglige innholdet på basis av innlevert skriftlig
rapport.Comments