01 Low Pressure Transmitter

FYR Prosjekt - Engelsk, automatiserte systemer.


Du skal sette opp en reguleringssløyfe der du skal bruke nivåmåleren.
Klikk på figuren for å se nærmere detaljer. Finn fram informasjon på Internett.Forklar i korte vendinger og på engelsk hvordan denne nivåmåleren fungerer.
Forklar også hvordan den kan monteres opp og koples opp i en reguleringssløyfe.
Forklar også kort hvordan man kan gå fram for å konfigurere nivåmåleren.

Det utarbeides en skriftlig beskrivelse på engelsk som så brukes som underlag for en 
muntlig presentasjon på engelsk. 

Engelsklærer vurderer den muntlige språklige presentasjonen som normalt skal skje
i plenum foran klassen. 

Automasjonslærer vurderer det faglige innholdet på basis av innlevert skriftlig
rapport.Comments