01 Måletransmitteren

For at vi skal kunne regulere en prosess, så behøver vi først og i utgangspunktet en tilbakemelding om hva "prosessverdien" er for den prosessen som vi skal regulere. Dette kan for eksempel dreie seg om nivået i en tank, flow gjennom et prosessrør, trykket i en tank eller turtallet på en motor.

Selv om de prosessene og de prosessverdiene som vi ønsker å måle kan være ganske forskjellige, så er allikevell oppbyggingen av de "transmitterne" som vi bruker til å "fange opp" og overføre "instrumentsignalet" ganske like."Transmitteten" består typisk av et "måleelement" og en "signalomformer" som til sammen "fanger opp" den aktuelle prosessverdien og så omformer den og overfører den i form av et "standard måleverdiformat" typisk 4-20 mA eller 2-10 V eventuelt 1-5 V. Andre signalformater forekommer også.

Ved bruk av 4-20 mA analogt målesignal så vil 4 mA indikere et signalnivå på 0%. 8 mA vil representere  25% signal, 12 mA vil representere 50% signal, 16 mA representerer 75% signal og 20 mA representerer 100% signal.

Det kan ofte finnes en mulighet for å stille inn "zero", dvs hva som defineres som prosessverdiens nullpunkt og "span", dvs det totale måleområdet opp til 100% signal.Link til gammel webside: Link

Comments